Queer Olmak ve İnanç

Din ve homoseksüellik sıkça birbirlerinin karşıtı olarak görülür. Basit bir erkek-kadın şemasına uymayan insanlar için de dinsel bağlamlar zorlayıcı olabilir. Peki inançlı lezbiyenler ve geyler, biseksüeller, transseksüeller veya interseks bireyler bu durumla nasıl baş ederler?

Şüphesiz olan şudur: Almanya’da bulunan büyük inanç topluluklarının eşcinsellik ile ilgili resmi açıklamaları arasında içten pazarlıklı, kuşkucu tutumlar, hatta yargılayıcı görüşler baskın gelmektedir. Biseksüeller, transeksüel ve interseks bireyler daha az ön plana çıkar, fakat aynı zamanda nadiren açıkça hoş karşılanır.

Queer ve inançlı olmak, bu mümkün mü?

LGBTİQ bireylere karşı dindar kesimden gelen kuşkucu veya düşmanca ifadeler veya bireysel dışlanma deneyimleri yüzünden bir çok LGBTİQ birey ve onların dahil oldukları topluluklar dinsel kurumlara hatta bazen genel olarak dine de mesafeli dururlar. Yine de aralarında inançlı olanları da vardır: Gey cami ziyaretçileri, transeksüel lezbiyen papazlar, interseks papaz cemaati üyeleri, biseksüel ilahiyatçılar.

Elbette kendileri inançlı olan veya tinsellik ve inanç konularıyla ilgilenen LGBTİQ bireyler sıkça kendilerini iki taraftan da -diğer LGBTİQ bireyler ve diğer inançlılar tarafından- anlaşılmamış bir konumda bulurlar.

Bazıları ise cinsel yönelimlerinin veya cinsiyetlerinin inançlarıyla gerilim içinde olduğu dönemleri deneyimler. Başkaları ise aşklarını ve varlıklarını kendi Tanrı kavrayışlarıyla ve dinlerinden kaynağını alan ahlak ile uyum içinde görürler. Veya hatta Tanrı ile kurdukları ilişkinin veya tinselliklerinin LGBTİQ düşmanı çevrelerle baş etmede bir güç kaynağı olduğunu da dile getirirler.

Ayrı Dünyaları Birleştirmek: İletişim Ağı, Aydınlanma, İlahi Yol Arayışı

Bir çok inançlı LGBTİQ birey, birbirlerini karşılıklı olarak destekleyebilmek için dahil oldukları inanç topluluklarındaki diğer LGBTİQ bireylerle temasa geçerler. Bazıları için önyargıları ve konu hakkındaki bilgisizliği azaltmak için natrans (cisgender) inançlıları eşcinsel birliktelikler, interseks veya transelksüellik hakkında daha fazla bilgilendirmek de önemlidir.

Başkaları ise eşcinselliğin dinsel açıdan yargılanmasına veya kadın-erkek arasındaki sabit ayrıma yönelik temellendirmelerle mücadele ederler. Örneğin kutsal metinlerdeki alıntıları kendi tarihsel bağlamı ve ifade bütünlüğü içinde ele almayı talep ederler. Veya LGBTİQ bireylere daha açık olan bir birliktelik, cinsellik ve cinsiyet anlayışını işaret eden alternatif okuma biçimlerini veya kendi inanç topluluklarının tarihindeki gelenek hatlarını takip ederler.

Dinsel cemaatin içinde LGBTİQ bireyler bazen mevcut idarenin resmi tutumunun vaaz ettiğinde çok daha fazla açıklık ve değer görmeyi deneyimlerler. Bazıları ise tutucu cemaatlerde başka sebeplerden dolayı kendilerini rahat hissetmeyen inançlı insanlarla beraber kendi gruplarını veya dinsel cemaatlerini kurarlar..