LGBTİQ olmak ve LGBTİQ topluluğunda ırkçılığı deneyimlemek

Almanya’da lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya interseks olmak elbette herkes için aynı değildir: Siyahi Almanlar, romanlar ve sintiler, göç geçmişine sahip olan insanlar ve diğer LGBTİQ bireyler bir de ırkçılık ile mücadele etmek zorunda– LGBTİQ topluluklarında da.

LGBTİQ topluluklarında beyaz olmayan (“people of color”) LGBTİQ bireyler hangi deneyimleri yaşıyorlar?

Irkçı dışlama bir çok insan için gündelik yaşamın bir parçası. LGBTİQ alanlarında ve örgütlerinde de bu durum söz konusu.

Bundan dolayı buralarda ırkçılık deneyimine sahip olan ve/veya güvenli bir oturum statüsüne sahip olmayan LGBTİQ bireylerle ilgili konularda genellikle yeterli danışma imkanı sunulmuyor. Aynı şekilde bu bireyler queer örgütlerin yönetici pozisyonlarında ve görsel dilinde kendilerinin oldukça az temsil edildiklerini görüyor.

Aynı zamanda eşcinsel nefreti ve cinsiyetçilik sıkça belirli "kültürlerin" veya dinlerin problemi olarak tanımlanıyor. Kendi kökenleri veya dış görünüşleri temelinde bu durumla ilişkilendirilen LGBTİQ bireyler de böylelikle kendi topluluklarında dışlamalara maruz kalıyorlar.

Beyaz LGBTİQ topluluğunda, ailede, iş yerinde ve arkadaş çevresinde açılma genellikle LGBTİQ düşmanı baskıdan kurtulmanın başat yolu olarak sayılıyor.

Çoklu şekillerde ayrımcılığa uğrayan LGBTİQ bireyler ise sıklıkla başka şeylere öncelik vermek istiyor veya öncelik vermek zorunda kalıyor, özellikle de ne çoğunluk toplumunu ne de kendi LGBTİQ çevrelerini güvenli alan olarak deneyimlemedikleri zaman.

Beyaz olmayan (“people of color”) LGBTİQ bireyler bu durumla nasıl baş ediyorlar?

Irkçılık deneyimi olan LGBTİQ bireyler farklı baş etme stratejileri buluyorlar:

Bazıları kendi cinsel yönelimleri veya cinsiyetleri hakkında kiminle paylaşımda bulunup bulunmayacaklarını bilinçli olarak seçiyorlar ("Davet" kavramı, veya "açılma" yerine "davet etme")

Bazıları birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirmek ve ırkçı ya da LGBTİQ düşmanı önyargılardan ve aşağılamalardan uzak durmak için beyaz olmayan (“people of color”) başka queer bireylerle sosyalleşiyorlar. Beyaz olmayan LGBTİQ örgütlerinden ve gruplarından bir kaçını bu internet sitesinde „Destek Mercileri“ sekmesi altında bulabilirsiniz. Bölgesel olarak da eyaletlerin ayrımcılık karşıtı mercileri tarafından yönlendirilebilirsiniz.

Bazıları danışma ve psikolojik destek olanaklarından faydalanıyorlar. Çünkü gündelik ırkçılık güçten düşürür ve sağlığa zarar verir – bu durumun üstesinden her zaman tek başına gelinemeyebilir. Farklı dillerde çalışma yürüten, ırkçılığa duyarlı terapistleri arama konusunda örneğin göçmen öz örgütlenmeleri yardım edebilir.

Bazıları somut sorular için örneğin farklı dillerde danışmanlık sunan, göçmenlik konularıyla ilgilenmiş ve/veya ırkçılığa eleştiri konusunda eğitim almış olan kamusal LGBTİQ başvuru merkezi olanaklarından veya materyallerinden faydalanıyorlar.

Bazıları ailelerine veya çevrelerine yönelik, LGBTİQ yaşam tarzlarına dair bilgilendirici materyaller ararlar. Bu tür materyaller örneğin Arapça, İngilizce, Rusça ve Türkçe dillerinde mevcuttur – aynı şekilde Gökkuşağı Portalının Ingilizce, Türkçe, Arapça ve ispanyolca dillerindeki alt sayfalarında bu materyaller bulunmaktadır.