Lezbiyen, gey ve biseksüellere saygılı ve dayanışmacı davranmak

Tüm insanlar lezbiyenlere, geylere ve biseksüellere destek olabilir ve onlarla dayanışma içine girebilir. Peki siz buna kendi katkınızı nasıl sunabilirsiniz?

Davranışlarınız üzerine düşünün

Gündelik hayatınızda cinsel yönelimi hakkında hiç bir şey bilmediğiniz bir çok insanla karşılaşırsınız. Lezbiyen, gey ve biseksüel bireylere karşı olumlu tutumunuzu açık görüşlü olarak ve bunu belirterek gösterebilirsiniz. Örneğin bir tanıdığınıza ilişki durumunu sorduğunuzda, doğrudan heteroseksüellik üzerinden gitmek yerine ilişkide olunan insanın bir “kadın ya da erkek partner” olması durumuna göre bilgi edinebilirsiniz.

LGB bireyler genelde cinsellikleri üzerinden sorguya çekilirler, -hem de onları az tanıyan ya da cinsel yönelimleri hakkında sadece varsayımda bulunanlar tarafından. Kendinizi hangi sorular karşısında rahat hissettiğinizi ve bu soruların heteroseksüel bireylere de yöneltilip yönetilemeyeceği hakkında düşünün. Homoseksüel ve biseksüeller için cinsel yönelimleri kendiliğinden anlaşılırdır; dolayısıyla sizin için de öyle olması gerekir.

Yeni şeyler öğrenmeye ve eski kanılardan kurtulmaya hazır olduğunuzu gösterin. Kendinizi LGB konularıyla meşgul edin.

Deneyimleri tanıyın

LGB bireyler tanımanız diğer tüm homoseksüel ve biseksüel bireyler hakkında bilgi edindiğiniz anlamına gelmez. Sayısız perspektif ve ihtiyaç vardır. Homoseksüel ve biseksüellerin deneyimlerini sorgulamayın ve değerlendirmeyin. Bunun yerine hakiki bir ilgi gösterin ve onları iyi dinleyin. İstemeden kırıcı bir şey söyleyecek olursanız bunun kabul edin ve özür dileyin.

Özellikle genç homoseksüeller veya biseksüeller kendi cinsel yönelimlerinin sorgulanması durumunu deneyimler. Onları ciddiye alın, bu durumu bir “dönem”miş gibi ele almayın ve bu tür müdahelelerin uygunsuz olduğunu üçüncü kişilere karşı da açık kılın.

Almanya’daki LGB bireylerin durumu iyileşmiş olsa da homoseksüeller ve biseksüeller hala eşitsiz muameleyi, değersiz kılınmayı ve bedensel şiddete varan dışlamayı deneyimlemektedirler. Bu tür deneyimleri kendi algılarınızdan veya genel gelişmelerden bağımsız olarak tanıyın.

Lezbiyenlerle, geylerle ve biseksüellerle dayanışma

Homoseksüellerden veya biseksüellerden klişe veya değersizleştirici bir şekilde bahsedilirse, onlara sözlü tacizde bulunulursa veya saldırılırsa müdahale edin. Örneğin bir biseksüel iş arkadaşınız dışlandığında ona destek edilebileceğinizi söyleyin. Eğer bir grup kendini hep heteroseksüel olarak tanımlarsa tüm cinsel yönelimlerin de grupta temsil edilebileceğine dair uyarıda bulunun. Ve eğer lezbiyen bir çifte sokakta homofobik bir şekilde çıkışılırsa müdahale edin.

Ne demeniz veya nasıl davranmanız gerektiğini tam olarak bilmeseniz de bu tür durumlarda araya girmeniz önemlidir. Bunu herşeye rağmen yapın, çünkü bu, değersizleştirici kelimeleri yorumsuz olarak kabul etmediğinizi gösterir. Her eyleminizle homoseksüel ve biseksüel düşmanlığına karşı örnek teşkil etmiş olursunuz ve buna maruz kalanlara yalnız olmadıkları duygusunu hissettirirsiniz.