Interseks bireylere saygılı ve dayanışmacı şekilde davranmak

Eğer birisi size interseks olduğunu açıklarsa muhtemelen şaşırırsınız ve kendinize şunu sorarsınız: Nasıl davranmalıyım? Karşımdaki benden ona hangi şekilde destek olmamı isteyebilir?

Özel alana saygı göstermek

Interseks bireyler diğer herkes gibi özel alan hakkına sahiptir. Bu, özellikle beden ve cinsellik alanları için geçerlidir. Bırakın hangi bilgileri, ne zaman sizinle paylaşmak istediğine karşınızdaki karar versin.

Bir başka bireyin interseks olduğunu o bireyin tam olarak hangi mekan ve kişi çevresini tercih ettiğine dair net onayını almaksızın asla açığa vurmayın. Çünkü inter*bireyler interseks olduklarını ne zaman ve nerede, kendi göze alabilecekleri bir riskle açık edebileceklerini en iyi kendileri kestirebilirler.

Deneyimleri tanımak

İnterseks bireyler kendi deneyimlerini anlattıklarında sıkça bu deneyimlerinin inandırıcı bulunmadığını, yok sayıldığını, azımsandığını ya da ölçüsüz bir şekilde dramatize edildiğini deneyimler. Bu durum örneğin aşağıdaki türden sorular ve ifadeler karşısında ortaya çıkabilir:

  • "Emin misin? " – İnterseks olmak, interseks* bireylerin yaşamlarını derinden etkiler ve muhtemelen bu birey de uzun bir süre bu soruyla hesaplaşmıştır.

  • "Fakat bu çok mahrem bir bilgi. " – Bir erkek ya da kadın tarafından çok da mahrem görülmeyen bir bilgi söz konusu olduğunda bu tür bir ifade interseks bedenin ve interseks yaşam gerçekliklerinin görünür kılınmamamasına sebep olur.

  • "Başka kültürlerde intersekslerin tanrı olarak görüldüğünü okumuştum." – Konuşma partneriniz tanrısal bir varlık değildir, aksine burada ve şimdi var olan, kendi dilekleri ve planları olan bir insandır.

Eğer sizin için interseks bireylerle kurduğunuz dialog önemliyse ve onlara saygılı bir şekilde davranmak istiyorsanız bu tür ifadelerden kaçınmalısınız. Kendi yaşamadığınız deneyimlere farklı bir anlam yüklemeyin. Bunun yerine, anlatıları size anlatıldığı şekilde kabul etmeye çaba harcayın. Size duyulan güvenin kıymetini bilin. Konuşulabilir kalın.

Konuşmak ve hitap etmek

Tıpta ve gündelik hayatta interseks için kullanılan bir çok kavram dolaşımdadır ve interseks* bireyler bunları kendilerini rencide ettiği, üstü kapalı ya da yanıltıcı oldukları için eleştirmektedir. Karşınızdakinin kendi deneyimleri hakkında konuşurken kullandığı öz tanımlamalara ve kavramlara saygı gösterin.

Bazı interseks bireyler size alışmadık gelebilecek hitap şekillerini veya zamirlerini kullanırlar; bazıları ise kendilerini “bey”/“Herr" ve “er" (erkekler için zamir) veya “hanım”/“Frau" ve “sie" (kadınlar için zamir) ile daha rahat hissederler. Karşınızdakine nasıl hitap edeceğinizden emin değilseniz bizzat kendisine sorun.

Her gün inter* dayanışma

İnterseks bireylere yönelik dışlamalar ve insan hakları ihlalleri toplumun interseks hakkında çok az şey bilmesinden ötürü yaygınlaşmaktadır. Bu durum karşısında herkesin yapacak bir şeyi vardır:

Kendinizi eğitmeye devam edin ve başkalarını da buna teşvik edin. İnterseks bireyler göz ardı edildiğinde sesinizi yükseltin.