İnter* ile İnter* Hakkında

İnterseks bireylere ya hiç değinilmez ya da bu bireyler kadın ve erkekler arasındaki hukuki, tıbbi ve sosyal paylaşımın doğru işlemediğinin bir örneği olarak gösterilirler. Peki bu bireylerin kendileri yaşamları hakkında ne anlatırlar?

Tıbbi olarak gerekli olmayan ameliyatlarla tedaviye muhtaç hale getirilen bir sağlıklı beden; kendi interseks oluşundan emin olana kadar süren sessizlik yılları ve yanlış bilgiler, kendi ebeveynleriyle zorlu bir ilişki ve hiç bir yere ait olmadığına ilişkin uzun süren o duygu.

Bunlar bir çok interseks insanın yaşam öyküsünü tanımlayan ve Lynn ile yapılan bir röportajdan seçilmiş anahtar sözler. Burada Lynn kendine güvenen bir inter* bireyin onu destekleyen bir çevreyle ne kadar iyi bir yaşamı olabileceğini ve interseks bebekler için bugün neler dilediğini de anlatıyor.

Çiftçi ve otuzlu yaşlarının ortasındaki Maxi ise, rızası olmaksızın doktorlar bedeninden bir parçayı koparmış olsalardı yaşamının nasıl geçeceğini kendine soruyor. Bir dostlukve kendi mekanına yönelik bir arayış üzerine bir portre, sinema salonundaki bir açılma, "Tonkel" olmak ve (sadece) erkek veya (sadece) kadın olmamanın altında yatabilen özgürlükler üzerine.

İnterseks bireyler kendilerinde "yolunda gitmeyen bir şeyler" olduğu ve kendi "özgünlük"leriyle dünyada çok yalnız oldukları inancına kapılırlar. İnter* hareketin merkezi hedeflerinden biri bu yüzden inter* bireyleri görünür kılmak ve onların seslerini duyulur yapmaktır.

"Interface Project" (İnter Yüz Projesi) de bu hedefi takip ediyor: Farklı yaşlardan ve farklı yerlerden gelen, interseks kadınların, erkeklerin veya başka şekilde tanımlanan insanların kendilerini tanıttığı İngilizce dilinde kısa videoları topluyor:

"Inter. Erfahrungen intergeschlechtlicher Menschen in der Welt der zwei Geschlechter" ("İnter. İnterseks Bireylerin İki Cinsiyetli Dünyadaki Deneyimleri") serisi de tüm dünyadan inter* bireylerin katkılarını bir araya getiriyor. Şiddet ve dışlanmaya, yalnızlık ve utanca dair aktarımların yanında, yazarlar çeşitli hayatta kalma ve direnme stratejilerine ilişkin bakışlarını sunuyor: Hak mücadelesine katılmak ve filmler çekmek, ağ geliştirmek ve dayanışma, eylem sanatı ve öz sevgi ve onlara hiç bir alan sunmamış olan toplumun içinde kendini korumaya dair bir duruş.

İnterseks insanların haksızlığa ve görünmezleştirmeye karşı direnişlerinin ve aktivizmlerinin önemli bir biçimi de sanat. Fotoğraf, resim ve diğer sanat biçimleri şiddete ve cinsel adlandırmaların çelişik anlamına ilişkin, çeşitliliğin ve çift cinsiyetliliğin güzelliğine dair ifade yolları haline geliyor. Almanca konuşulan bölgeden bir örnek ise Alex Jürgen’in çalışmaları: