İltica bağlamında LGBTİ

Sorgulamada sizi neler bekliyor? Hangi haklarınız var? Kendinizi sığınma sürecinde şiddet ve ayrımcılığa karşı nasıl koruyabilirsiniz?

LGBTİ göçmenler Almanya’da iltica hakkı alırlar. İltica sürecinde hem gelinen ülkenin LGBTİ düşmanı hukuksal durumu, toplumsal atmosferi hem de bireysel sarsıntılar belirleyicidir. Bu yüzden geldiğiniz ülkede cezai kovuşturmaya uğradığınızı inandırcı bir şekilde ortaya koymalısınız. Ya da yoğun homoseksüel, transseksüel ve interseks düşmanlığı yüzünden dışlandığınızı kanıtlamalısınız -örneğin eğitim veya sağlık kurumlarında, meslek yaşamınızda ya da diğer varoluşsal kamusal alanlarda.

Sorgulama sürecinde neler olur?

Bireysel sorgulama sürecinde iltica sürecinin bir parçası olarak durumunuzu net bir şekilde ortaya koyma ödevi ve şansına sahip olursunuz. Standart soruların sorulduğu bir görüşmede iltica sebepleri, iltica rotası ve bireysel durum ortaya konulur. Cevaplarınız bağlayıcıdır ve başka sorular yoluyla net bir şekilde kontrol edilir. Fakat size cinsel edimlerinize ilişkin detaylı sorular yöneltilemez ve bunlara yönelik fotoğraf veya video materyalleri talep edilemez.

Görüşmeye iyi hazırlanmalısınız ve öncesinde destek almalısınız. Farklı eyaletlerdeki LGBTİ göçmenler için başlangıç merciileri ve destek gruplarını örneğin www.queer-refugees.de web sayfasında bulabilirsiniz.

Hangi haklarınız vardır?

Federal Göç ve Mülteciler Dairesine (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) hangi dilde/lehçede konuştuğunuzu ve çevirmen olarak bir kadın mı erkek mi istediğinizi paylaşabilirsiniz. Buna ek olarak dilinize ve Almancaya hakim olan kendi seçtiğiniz bir kişiyle de birlikte gelebilirsiniz. Bu kişi size çeviride yardımcı olur fakat sizin yerinize iltica sebeplerini sunamaz.

LGBTİ için özel bir başvuru uzmanı da, yani halihazırda iltica sebebi olarak LGBTİ konusunda uzmanlaşmış bir kişiyi de arayabilirsiniz. Sorgulama protokolünü de yeniden çevirtmeniz gerekir. Eğer bir hata söz konusu olursa, böylelikle düzeltilebilir.

Şimdiye kadar Berlin, Niedersachsen ve Sachsen’deki LGBTİ göçmenler, özel olarak korumaya muhtaç olarak tanımlanmıştır. Buna mümkün oldukça güvenli bir barınma olanağı da dahildir. Eğer iltica sürecinde bu şehirlerde kayıt altına alındıysanız LGBTİ göçmelere yönelik sığınma evlerine veya tek kişilik odaya yerleştirilmeniz mümkündür.

Sığınma evinde kendinizi şiddet ve ayrımcılıktan koruyun

Sığınma evinde şiddet veya ayrımcılığa maruz kalacak olursanız sosyal hizmet çalışanlarını haberdar etmekten çekinmeyin. Sığınma evi işletmecileri tüm sakinlere yönelik şiddeti engellemekle yükümlüdür. Sığınma evi içindeki farklı odalara veya eyalete göre LGBTİ göçmenlere yönelik başka sığınma evlerine yerleştirilebilirsiniz. Acil durumlarda 110 numarasından hemen polisi arayın ve sığınma evi çalışanları aracılığıyla yardım isteyin.