Homoseksüelleri iyileştirmek mi?

Eşcinselliğin bir hastalık olduğuna inanan insanlar hala vardır. Onlara göre dönüşüm terapilerinde cinsel yönelim “düzene” sokulmalıdır. Peki bu tür tedavilerde neler olur? Bunlara maruz kalanlar kendilerini nasıl koruyabilirler?

Bir dönüşüm terapisinden bir bireyin homoseksüelliğinin ya da transseksüelliğinin terapisel veya dinsel ölçütler aracılığıyla aseksüel, heteroseksüel veya toplumsal cinsiyete uygun davranışlara dönüşmesi anlaşılmaktadır. Dönüşüm terapisi yanlıları genellikle “onarıcı terapi” kavramını seçerler. Fakat “terapi” kavramı yanıltıcıdır, çünkü bu tür tedaviler bir acının hafifletilmesi ya da iyileştirmesine yönelik bilimsel olarak kabul görmemiş süreçleri ortaya koyarlar ve diğer yandan zaten ortada tedavi edilecek bir acı da yoktur.

Bu tedavilerde neler olmaktadır/neler olmuştur?

Dönüşüm tedavileri radikallikleri ve “tedavi görenler” açısından ortaya çıkan sonuçlar bakımından kendi aralarında ayrılırlar. Bazı tedavi verenler LGBT bireyleri homoseksüel ve transeksüelliği olumsuzlayan tabirlerle kendi yaşamlarından çekip çıkarmayı ve heteroseksüel ve/veya toplumsal cinsiyet uyumlu becerilere alıştırmayı denerler/denemişlerdir. Din görevlileri ise homoseksüelliğin kontrolü için örneğin duaları kullanırlar/kullanmışlardır. Buna ek olarak 1990’lı yıllara kadar tıpçılar ve psikologlar Avrupa’da ve ABD’de beyin ameliyatları, hormon tedavileri, elektro şoklar ve kusturucular kullanmışlardır ve geyleri karşı cinsteki seks işçileriyle deneyim yaşamaya yönlendirmişlerdir.

Dönüşüm tedavileri neden vardır?

Dönüşüm tedavileri yanlıları homoseksüelliği veya transseksüelliği hastalıklı veya ahlaksal bakımından gelişim bozukluğu olarak ele alırlar.

Dönüşüm tedavileri tehlikeli midir?

Evet. Homoseksüellik tüm dünyada tanınan Dünya Sağlık Örgütü tanı sisteminde 1990 yılından beri “hastalık” veya “bozukluk” olarak sınıflandırılmamaktadır. Cinsel yönelimin veya cinsiyet kimliğinin dönüştürülmesine yönelik tedaviler uzmanlık açısından kabul edilemezdir ve etik değildir. Dönüşüm tedavileri maruz kalanlarda bedensel ve ruhsal zararlara -örneğin depresyon ve intihar eğilimi gibi- sebep olabilirler.

Dönüşüm tedavisini istemeyen bireylere yönelik nasıl yardımlar mevcuttur?

Eğer çevrenizdekiler sizi bir dönüşüm tedavisine zorlamak istiyorlarsa, eyalet ya da federal tabip odasına (Landes- oder Bundesärztekammer) başvurabilirsiniz. Burada dönüşüm tedavisi veren bireyleri şikayet edebilirsiniz. LGBTQ danışma merciilerinden sizi kendi cinsel yöneliminize ve/veya cinsel kimliğinize ilişkin her türlü sorunuzda destekleyebilecek uzman doktor ve terapistlerin adreslerini alabilirsiniz.