Gey, lezbiyen, biseksüel, panseksüel, queer olarak açılmak?

Başka insanlara heteroseksüel olmadığımı nasıl anlatırım? İlla açılmak zorunda mıyım? Bir arkadaşım açılmak istediğinde onu nasıl destekleyebilirim?

Çoğu insan istemsiz olarak bir insanın homoseksüel olduğunu ve bu şekilde yaşadığını varsayar. Bu yüzden farklı cinsel yönelimlere sahip bireyler için gündelik hayatta her zaman kendilerini açıp açmayacakları ya da nasıl açmak istedikleri sorusu ortaya çıkar.

Açılmanın avantajları nedir?

Bazıları için açılma doğru olan yoldur, çünkü böylelikle gündelik konuşmalarda kendi duyguları ve arzuları hakkında açıkça konuşabilmektedirler. Diğer bazıları için ise heteroseksüel olmayan yönelimlerini görünür kılmak önemlidir. Kendini queer, homoseksüel, biseksüel veya panseksüel olarak açığa vurmak bu insanlara kendileriyle aynı cinsel yönelimdeki bireylerle karşılaşma olanağını açmaktadır.

Ancak: Hiç kimse açılmak zorunda değildir. Kendi çevrenizde nasıl rahat hissediyorsanız öyle davranın.

Bazı insanlar neden açılmaktan kaçınırlar?

İnsanların bazıları reddedilmeyi ve dışlanmayı deneyimleme riskinden korkarlar. Diğer bazıları için ise cinsel yönelim hayatın her alanında önemli değildir.

Nasıl açılabilirim?

Hangi yolun sizin için en iyisi olduğu üzerine düşünün: Bir konuşma mı, bir mektup mu, bir e-posta mı? Önce destek beklediğiniz bir bireye açılmak çoğu kez faydalı olmaktadır.

Romantik bir ilişki içerisinde yapılan bir açılma da zor olabilir, örneğin karşınızdaki kendini kandırılmış hissederse. Duygularınızı paylaşın ve açılmanızın ilişki için ne anlama geldiği hakkında konuşun.

Açıldığınız insanların cinsel yöneliminizi başkalarına anlatıp anlatmamaları gerektiği konusunda onları bilgilendirin.

Olumsuz tepkilerle nasıl baş edebilirim?

Hala bazı insanlar queer, homoseksüel, biseksüel veya panseksüel karşıtı davranışlarda bulunabilmektedirler – bu davranışların sebebi, örneğin heteroseksüel olmayan yönelimlerin bu insanların geleneksel cinsiyet kalıplarını tehlikeye atacağı düşüncesi, kendi heteroseksüel olmayan duygularından korkmaları veya dinsel inanışları olabilir.

Kötü deneyimlerden sonra güvendiğiniz insanlardan cesaret ve destek alın. Ayrımcılık, nefret veya fiili saldırı durumlarında faillere karşı hukuksal süreçleri de işletebilirsiniz. Genel eşit muamele yasası cinsel yönelim temelli ayrımcılığı yasaklamaktadır. Danışma mercileri sizi bu konuda destekler ve başka olanaklara işaret eder.

Açılmak isteyen biri var, bu bireyi nasıl destekleyebilirim?

Bireyin destek isteyip istemediğini sorun. Bazılarına açılma hakkında düşünüp taşınmak yardımcı olur. Diğer başkaları ise sizin açılma esnasında veya sonrasında onlarla konuşmaya açık olmanıza sevinirler. Olumsuz tepkilerle en iyi nasıl baş edebileceğinizi ortaklaşa netleştirin ve homoseksüel, biseksüel, panseksüel veya queer düşmanı ifadelere karşı durun