Evlilik ve kayıtlı medeni hayat ortaklığı

Kimler evlenebilir? Evlilik için hangi belgeler gereklidir? Ve aynı cinsiyetteki çiftlerin evliliğine olanak tanındığından beri bu çiftlerin kayıtlı medeni hayat ortaklığı nasıl gerçekleşir?

1 Ekim 2017 tarihli evlilik olanağının açılması yasasının sonucunda sadece erkek ve kadın değil, aksine cinsiyetlerinden bağımsız olarak tüm çiftler evlenebilir. Bu yasadan önce ise aynı cinsiyet kaydınındaki çiftler –yani örneğin homoseksüel çiftler- sadece kayıtlı medeni hayat ortaklığı altında kaydedilebiliyorlardı. Açık cinsiyet kaydına sahip bireyler ise ne bir evlilik yapabiliyor ne de hayat ortaklığı kurabiliyorlardı.

Evlilik olanağının açılmasından itibaren yeni hayat ortaklıkları kurulamamaktadır. Daha önce hayat ortaklığı için birbirleriyle sözlenmiş olanlar dahil bundan sonra medeni birlikteliğe girememektedirler.

Eşcinsel bir çift olarak nasıl evlenebiliriz?

Evlilik olanağının açılmasından itibaren evlilik koşulları tüm insanlar için cinsiyetlerinden bağımsız olarak aynı ölçüde ulaşılırdır:

Birbiriyle sadece iki insan evlenebilir. Her ikisi de on sekiz yaşını doldurmuş olmalı, evli ya da medeni birliktelik içinde ya da aynı koldan akraba olmamalıdır. Evlilik evlendirme dairesinde gerçekleştirilir, bunun için başka belgeler yanısıra kimlik belgeleri, başvuru belgeleri ve doğum bilgileri sunulmalıdır.

Hayat ortaklığımızı bir evliliğe çevirmek zorunda mıyız?

Halihazırda hayat ortaklığında olanlar ya bu birlikteliği evliliğe dönüştürebilir ya da hayat ortaklığını sürdürebilir. Fakat hayat ortaklığı ile evlilik eşdeğer değildir. Örneğin hayat ortaklığı temel yasa ile korunmamakta ve aynı zamanda evlat edinilememektedir, aksine sadece kademeli evlat edinme (‘Sukzessivadoption’) mümkündür.

Kayıtlı medeni ortaklığımızı bir evliliğe nasıl dönüştürürüz?

Evlilik için olduğu gibi bunun için de çiftin evlendirme dairesine başvurması gereklidir. Alışıldık belgelere ek olarak hayat ortaklığı kaydı da sunulmalıdır. Eğer ortaklaşa belirlenmiş bir hayat ortaklığı soy ismi varsa bunun muhafaza edilmesi gerekir. Sigorta haklarının denkleştirilmesi türünden, bir evlilikte geçerli olan tüm haklar ve ödevler hayat ortaklığının evliliğe dönüştürülmesinde geriye dönük olarak hayat ortaklığının başlanıgıcından itibaren geçerli sayılır.

Alman vatandaşlığına sahip olmasam dahi (aynı cinsiyetten biriyle) evlenebilir miyim?

Evet. Eğer geldiğiniz ülke eşcinsel evliliğine izin vermiyorsa Almanya’da böyle bir evlilik yapmak için evlilik yeterliliği belgesine ihtiyacınız yoktur.