Biseksüel – homo değil, hetero değil, peki görünür de değil mi?

Biseksüel olmanın bugün artık bir problem olmadığı – hatta bir çeşit moda olduğu bile söylenir. Buna rağmen biseksüel insanlar şaşırtıcı derecede az görünürler. Bunun sebebi nedir?

Biseksüeller kendi cinsel yönelimlerini farklı şekillerde tanımlar: Bunlar, kadın ve erkeklerden hoşlanmak, tek cinsiyetten fazlasından ya da hem kendi cinsiyetinden hem farklı cinsiyetlerden hoşlanmak olabilir.

Bazı biseksüeller aşkta cinsiyetin kendileri için hiç bir rol oynamadığını da söylerler. Panseksüelliğe kolay bir geçiş söz konusu olabilir.

Bir çok insan yaşamı boyunca farklı cinsiyetten insanlara aşık olur ya da kendilerini biseksüel olarak tanımlamaksızın onlarla seks yapar.

Biseksüeller nasıl yaşar?

Bazı biseksüel bireyler farklı cinsiyetlerden eşlerle deneyimler yaşamıştır, bazıları ise yaşamamıştır. Bir kısmı biseksüelliğini bir dönem olarak yaşarken, diğer kısmı için bu, kimliklerinin önemli bir parçasıdır.

Erotik olarak sadece bir cinsiyete ilgi duyan, fakat romantik olarak çok daha fazla cinsiyetle ilgilenen insanlar vardır (ya da bunun tersi olabilir). Monoseksüel bireyler gibi biseksüeller de farklı ilişki biçimleri yaşayabilirler: Tekeşli, yalnız ya da açık ilişki gibi.

Biseksüellik neden bu kadar az görünürdür?

Biseksüeller sıkça yanlış bir şekilde homoseksüel ya da heteroseksüel olarak sınıflandırılmayı deneyimlerler, kiminle ilişkili görüldüklerine bağlı olarak: Bir erkekle evli olan bir erkek gey olmalıdır, bir kadını öpen bir erkek de kesin heteroseksüel olmalıdır diye düşünülür.

Biseksüel davranışlar fark edildiğinde ise, bunların kendine özgü bir cinsel yönelim olarak kabul görülmesini engelleyen bir çok ön yargı işin içine girer: Biseksüellerin, sanki gerçekte gey ya da lezbiyen oldukları; heteroseksüel olup bir modayı takip ettikleri; henüz olgun bir (mono) cinselliğe ulaşmadıkları; kafası karışık veya kararsız oldukları gibi ön yargılardır bunlar.

Biseksüel bireyler ayrımcılığa uğrar mı?

Almanya’daki biseksüel bireylerin yaşam durumlarına ilişkin çok az araştırma vardır. Bir takım çalışmalar ise onların geyler ve lezbiyenlere göre daha fazla dışlandıklarını ve bu dışlanmanın sağlık açısından yarattığı sonuçlara daha fazla maruz kaldıklarını göstermektedir. Biseksüeller sık sık çifte dışlanma yaşar: Hetersoseksüel çoğunluğu tarafından ve aynı zamanda lezbiyenlerin, geylerin ve/veya trans* bireylerin ortamlarından dışlanmaktadırlar.

Biseksüelliğe ilişkin konuların ve taleplerin LGBT örgütlerinin çoğunda çok az ele alınması şunun farkına varılmamasını engellese de: Biseksüeller bu tür örgütlerde her zaman aktif olmuşlardır ve LGBT özgürleşmesine önemli derecede katkıda bulunmuşlardır.