Bedensel cinsiyet değişimi aşamalarına hazırlık

Hormonlar, ameliyatlar veya diğer cinsiyet değişimi aşamalarına yönelik reçete almak ve süreci finanse etmek için ne yapmak zorundayım?

Bir cinsiyet değişimi tedavisi için öncelikle bir doktor ya da psikoterapist aracılığıyla F 64.0 (ergenliğe kadar F 64.2) teşhisi almış olmanız gerekmektedir. Sağlık sigortasının masrafları üstlenmesi için gerekli olan adımlar Sağlık Sigortalarının Tıbbi Hizmetleri’nin yönergelerinde (MDS, Medizinische Dienste der Krankenversicherungen) belirlenmektedir: Örneğin, bir tedavi önerisi ile sonuçlanmak zorunda olan,12 ay (hormon veya epilasyon tedavisi için) veya 18 ay (ameliyatlar için) uzunluğunda bir psikoterapi zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca arzulanan roller tüm yaşam alanlarında denenmelidir (gündelik hayat testi denilen bir denemedir bu). Bazı doktorlar bu süreç gerekmeksizin, hormon ilaçlarını ve de gençler için "ergenlik önleyiciler"i terapistin gerekçeli yazısını temel alarak da reçetelemektedir.

Değerlendirme sürecinin rahatça üstesinden gelmek

Masrafların üstlenilmesi süreci zahmetli, karmaşık ve düzensizdir – yukarıda yalnızca ana hatlarıyla açıklanmıştır. Bu yüzden en iyisi bulunduğunuz bölgedeki güncel uygulamaları bilen ve çeşitli önerilerle yardımcı olabilecek yerel danışma mercilerinden erkenden bilgi almaktır.

Transseksüellere, trans* ve/veya ikili olmayan cinsiyetteki bireylere yönelik sağlık hizmetleri son zamanlarda bir değişimden geçmektedir. Dünya sağlık örgütünden de yeni tıbbi yönergeleri ve gözden geçirilmiş bir transeksüellik tanısını daha ihtiyaca yönelik ve daha az ayrımcı bir şekilde yapılandırması beklenmektedir.

Buna karşın MDS’nin yönergeleri hala transseksüelliğe yönelik, bilimden devşirilmiş anlayışa dayanmaktadır. Bu yönergeler arasında eleştiriye tabi tutulanlar, bedensel geçişten önce bireyler açısından büyük riskler taşıyan zorunlu gündelik hayat testi ve bir transseksüeli "gerçek" transseksüel yapanın ne olduğuna dair dar kavrayıştır.

Bu yüzden bu arka planı bilen ve faaliyet olanaklarınızı sizin öz belirlenimize ve ihtiyaçlarınıza destek olmak için kullanabilen bir doktor ve terapist seçin: Böyle uzmanlar bu desteği, sizle ortaklaşa planladıkları gündelik hayat denemelerinde olası ayrımcılık risklerini göz önünde bulundurarak, cinsel kimliğinizi bir hastalık olarak görmeyerek ve terapide sizin taleplerinizi ve destek ihtiyaçlarınızı merkeze koyarak gerçekleştirirler.

Diğer engelleri aşmak

Bazı insanlar bedensel cinsiyet değişimi yolunda bunların yanında başka engelleri de aşmak zorundadır:

  • Psikolojik rahatsızlıklara ya da bilişsel sınırlılıklara sahip insanlar cinsel yaşantılarında ve cinsiyet geçişi taleplerinde çoğu zaman ciddiye alınmazlar. Aynı zamanda bu insanlar başkalarının yardımına daha fazla muhtaçlardır. Bu yüzden bir trans* bireyin yasal hakka sahip olduğu uygulamalara erişip erişmemesi, büyük ölçüde ilgili uzmanların profesyonelliği ile bireyin ailesi ve arkadaşlarının desteğine bağlıdır.

  • İltica süreci devam eden insanların Almanya’da yalnızca akut tedavi görmeye hakkı vardır. Çoğunlukla bu insanlara en fazla hormon terapisi (ya da hormon terapisinin devamı) sağlanır.

  • Cinsiyet geçişi, tıbbi tedavilerin ötesinde herkesin karşılayamayacağı masraflara da bağlıdır. Bazen başvuru üzerine İş Bulma Kurumu yeni elbiselerin veya meme bağlayıcıların (düz göğüs sağlayan bir destek aracı) masraflarını üstelenmektedir.

Bu tür zor koşullarda destek mercilerinden öneri ve destek talep etmek özellikle tavsiye edilir.