+

Trans – ne?

İnsanların çoğu kendilerini doğum belgelerinde kayıtlı olan cinsiyet ile ömür boyu özdeşleştirirler ve bu cinsiyet için öngörülen cinsiyet rollerine bağlı kalırlar. Bazı insanlar için ise bu böyle değildir.

Transseksüel bireyler kendilerini doğumlarında verilen cinsiyet ile ya da sadece onunla özdeşleştirmezler. Bir bebeğin kız mı erkek mi olarak kaydedileceğine ve yetiştirileceğine çoğu zaman cinsel organların görünüşü karar verir. Oysa trans*Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. bireyler er ya da geç şunu hissederler: Bu bana uymuyor. Çünkü onlar "diğer"cinsiyete aittirler veya kendilerini ne kadın ne de erkek olarak sınıflandırırlar ya da bunu istemezler.

Trans*Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. bireyler birbirlerinden çok farklıdır: Kimisi heterodur, kimisi homoseksüel ya da queerdir. Bazıları bilinen cinsiyetlere (ve cinsiyet rollerine) meydan okur ve kendilerine yenilerini yaratır. Bazıları ise şöyle der: Başkaları bunu görememiş olsa da ben bir erkeğim (ya da kadın), ve hep böyleydim. Kimisi için içlerinde kendilerini ait hissettikleri cinsiyetle bedensel olarak mümkün olduğunca benzeşmek önemlidir. Kimileri ameliyatları, hormon takviyesini ya da epilasyonu kapsayan tıbbi olanakların sadece bir kısmından faydalanmaktadır. Bazıları ise kendilerini tam da sahip oldukları bedende iyi hisseder.

Transseksüel, trans kimlikli (transident), trans cinsiyet (transgender), trans cinsiyetli (transgeschlechtlich) – neden bu kadar çok adlandırma vardır?

Trans*Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. bireylerin kendilik anlayışlarının çeşitliliğine kamusal algıda çoğu zaman yer yoktur. Bir "transTransgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.... " kavramı söz konusu olduğunda bir çok insanın aklına davranışlarını belirleyen standart bir model gelir— ve bu davranışlar o modelin dışına çıkan insanların genellikle aleyhine olur. Trans*Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. bireylerin kendi farklılıklarını dilsel olarak da görünür kılmak istemelerinin nedenlerinden biri budur. Başka bir neden ise, ayrımcı adlandırmalara karşı alternatifler arıyor olmalarıdır.

Bu kavramlara her koşulda ihtiyaç duyulmasının sebebi şu örtük ve yaygın önkabulde yatar: Tüm insanlar kendilerini doğumda kaydedildikleri cinsiyet ile özdeşleştirirler. Bu yüzden transseksüellik, kendine özgü bir isim ile tanımlanması gereken özel bir durum olarak görülür.

Trans* bireylerin sayısı nedir?

Transseksüel bireylerin toplam nüfusa oranı hakkındaki tahminler, transseksüelliğin hangi tanımına dayandıklarına göre birbirinden farklılaşmaktadırlar. Sadece "transseksüellik" tanısını almış olan ve tıbbi tedavi gören insanlar sayılacak olursa, her 100.000 yurttaşta aşağı yukarı beş gibi bir oran ortaya çıkmaktadır. Buna karşın eğer kendini eril ya da dişil cinsiyet kaydıyla özdeşleştirmeyen ya da kısmen özdeşleştirenler soruşturulduğunda oran yaklaşık olarak yüzde bir ve yüzde dört arasında kalmaktadır.

Transseksüellik bir hastalık mıdır?

Hayır. Bir insanın cinsiyet kimliği ile cinsiyet kaydının birbirinden farklı olması bir hastalık ya da bozukluk değildir. Fakat transTransgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. düşmanlığına bağlı ayrımcılık veya cinsiyet kimliğinin zorla gizlenmesi trans*Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. insanların sağlığına zarar verebilmektedir.

Ihre Meinung ist gefragt!

Helfen Sie uns, das Regenbogenportal noch besser zu machen und nehmen Sie an unserer Umfrage teil.